Bitcoin


BTC
La nova era de la banca descentralitzada
Per Empresaris i particulars
Formació per la gestió de carteres de bitcoin
Lloc: Pròximament a Vall de Bas

Principis fonamentals

✓ 21 milions: la quantitat d'unitats mai podrà superar els 21 milions de bitcoins.
✓ Sense censura: ningú pot prohibir o censurar transaccions vàlides.
✓ Codi obert: el codi font de Bitcoin sempre ha de ser accessible per a tots.
✓ Els vostres permisos: podeu evitar la participació a la xarxa.
✓ Pseudònim: no es requereix identificació per participar a la xarxa Bitcoin.
✓ Permutable: cada unitat és intercanviable.
✓ Pagaments irreversibles: les transaccions confirmades no poden ser modificades ni eliminades. La història és imborrable.

Què és Bitcoin?

Bitcoin és un sistema mundial de criptomoneda i pagament anomenat la primera moneda digital descentralitzada, ja que el sistema funciona sense un dipòsit central o administrador únic. Va ser inventat per un programador desconegut, o un grup de programadors, sota el nom de Satoshi Nakamoto i fou llançat a internet com a programari de codi obert el 2009. El sistema és d'igual a igual, i les transaccions tenen lloc entre els usuaris directament, sense un intermediari. Aquestes transaccions són verificades per nodes de xarxa i es registren en un llibre públic distribuït que es denomina blockchain.

Context del BTC

La crisi econòmica de 2008, l'economia mundial en recessió, un excés d'injecció de liquiditat per part dels bancs centrals, la crisi de deute sobirà a Europa, ... aquest escenari era perfecte per a la creació d'una nova divisa virtual encriptada que oferís seguretat a la gent del carrer: el Bitcoin. Nakamoto envia el primer bloc a la xarxa amb el missatge: «The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks».

Unitats de mesura

Cada moneda Bitcoin pot subdividir-se en quantitats més petites, fins a arribar als vuit decimals, cent milionèsimes de Bitcoin, és a dir 0,00000001 bitcoins. Aquesta unitat és coneguda com Satoshi, en honor al creador de Bitcoin. En la mesura que es vagi estenent l'ús de Bitcoin, en haver un nombre limitat, les seves subdivisions aniràn tenint cada vegada més importància. En l'estat actual d'expansió és freqüent parlar de milibitcoin (1 mBTC = 0,001 BTC), microbitcoin (1 μBTC = 0,000001 BTC).

La cadena de blocs

Tots els nodes que formen part de la xarxa Bitcoin mantenen una llista col·lectiva de totes les transaccions conegudes en una cadena de blocs. Per a això els nodes generadors dels blocs, també anomenats miners fiquen a la capçalera d'aquests blocs el hash o resumen de l'últim bloc de la cadena més llarga de la que tenen coneixement, així com les noves transaccions publicades a la xarxa. Quan un miner troba un nou bloc, el transmet a la resta dels nodes als quals està connectat. En el cas que resulti un bloc vàlid, aquests nodes l'agreguen a la cadena i el tornen a retransmetre. Aquest procés es repeteix indefinidament fins que el bloc ha assolit tots els nodes de la xarxa. Per tant la cadena de blocs conté l'historial de possessió de totes les monedes des de la direcció-creadora a la direcció de l'actual propietari. Per tant, si un usuari intenta reutilitzar monedes que ja va fer servir, la xarxa rebutjarà la transacció.

Escenaris del Bitcoin

A continuació veurem 5 escenaris diferents i com cada un d'ells podria afectar el preu del bitcoin. Anem de més a menys.

Escenari 1: Bitcoin s'apodera del món sencer. En aquest escenari no quedaràn monedes fiat (com el dòlar), però els preus que mostrem són l'expressió de l'equivalent al poder de compra actual. L'oferta de diners fiat pot definir de diferents maneres (M0, M1, M2 i M3), però cadascuna d'aquestes definicions té els seus propis problemes. Sí, sabem que hi ha més de 1.000 bilions (milions de milions) de dòlars en derivats. Els derivats representen tot allò del qual es deriva un valor econòmic (d'aquí el nom), el que inclou accions, bons, actius no financers i molt més. Així que si suposem que 21 milions d'unitats representen aquests 1.000 bilions de dòlars, tindríem un valor d'aproximadament 47 milions de dòlars per bitcoin. Si el cel tingués un límit, seria aquest.

Escenari 2: Bitcoin s'apodera del món ... però el mercat de derivats té avui un munt de "fum", de manera que no seria correcte utilitzar la seva capitalització de mercat com a referència. Sabem que hi ha uns 223 bilions de dòlars en actius. És cert que si només incloem el que és estrictament actiu estem deixant fora una quantitat substancial de valor econòmic, però la idea és tenir un bon punt de partida per determinar el valor d'un bitcoin en aquest escenari: 223 bilions dividit entre 21 milions dona un preu d'aproximadament 10 milions de dòlars per bitcoin. Atès que necessitem tant actius purs com diners (per intercanviar tota classe de béns), la resposta en aquest escenari estaria entre els 10 milions i els 47 milions de dòlars.

Escenari 3: Suposem que Bitcoin s'apodera de ¼ a ½ del món (excloent, per exemple, la Xina i Rússia). Llavors un sol bitcoin tindria un preu aproximat d'entre 2,5 a 5 milions de dòlars.

Escenari 4: Bitcoin es converteix en la moneda de reserva mundial. A causa de que Bitcoin és apolític, serveix com un mitjà d'intercanvi perfecte entre els països. L'actual superpotència del món no té la més mínima intenció de deixar que el dòlar sigui reemplaçat. Si la Xina i altres països econòmicament rellevants entenguessin que Bitcoin és el millor, s'afanyarien a acumular reserves en bitcoins, com de fet ja passa a Japó que oficialment reconeix el bitcoin i l'incorpora com a model per les importacions i exportacions. Les reserves actuals de dòlars a tot el món es troben en aquesta llista. En total sumen 13 bilions de dòlars. Si usem la mesura estàndard de 1/3 de les monedes en circulació, tenim aproximadament 20 bilions de dòlars a ser distribuïts entre 21 milions d'bitcoins. En aquest cas, 1 bitcoin = 1 milió de dòlars.

Escenari 5: Bitcoin es converteix en la moneda dominant del comerç electrònic. La capitalització de mercat de tot el comerç electrònic ronda el bilió de dòlars. Un cop més, si 1/3 de totes les monedes estan en circulació, hem de dividir 1 bilió de dòlars entre 7 milions de bitcoins. En aquest cas, 1 bitcoin = 142.857 dòlars.

Escenari/Preu

1 - 47 milions de dòlars.
2 - 10 milions de dòlars.
3 - 2,5 a 5 milions de dòlars.
4 - 1 milió de dòlars.
5 - 142.857 dòlars.


Bitcoin ja és massa gran per caure. L'avantatge del pioner i l'efecte de xarxa l'han convertit en moneda digital descentralitzada de reserva, i les monedes fiat són, en comparació, de pèssima qualitat.

Si arribéssim a l'escenari 5, llavors seria només qüestió de temps abans que progressem en l'escala a l'escenari 4, després a l'escenari 3, etc, de manera que finalment tindrem un bitcoin valent l'equivalent a uns 10 milions de dòlars actuals.

Si ets propietari d'un bitcoin sencer, tard o d'hora seràs ric. Google BTC, BTTC, Alpari, ja operen amb bitcoin.

Banca Freedom

Per contactar amb un financer expert en bitcoin pots consultar trucant al +34 665 61 64 61
www.bancafreedom.com

© innerllops™ 3.0